Quicklists
public 08:51

گریه شیخ سدیس در نماز صبح

96092 بازدید
public 01:26

يوسف كالو

24524 بازدید
public 09:51

محمد براك

22750 بازدید
public 06:54

تلاوتی مؤثر از سوره طه

21427 بازدید
public 08:31

مصطفى لاهونى -نماز وتر

18637 بازدید
public 00:00

تلاوت دلنشين از سعيد مسلم

18065 بازدید
public 01:43

تلاوت دلنشين سوره ق

17687 بازدید
public 02:51

تلاوت زيبا از كودک دولت على

13924 بازدید
public 03:08

تلاوت زيبا از ندى ناصر

12736 بازدید
public 00:00

عمر شبلى

12366 بازدید
public 00:00

نماز عشا مكه مكرمه

12081 بازدید
public 00:00

محمد طه جنيد

11138 بازدید
public 05:56

سوره ملک

11080 بازدید
public 00:00

دعای ختم قرآن- 2-3

11080 بازدید
public 33:23

تلاوت كامل سوره يوسف

10736 بازدید
public 00:45
public 09:37

رحمن -ابوبكر شاطري

10350 بازدید
public 00:00

ادريس ابكر

10270 بازدید
public 00:00
public 02:52

كودک مصرى مهند احمد

10020 بازدید
public 07:03

قسمت هایی از سوره ی واقعه

9928 بازدید
public 05:08

تلاوت بسيار زيباى سوره علق

9807 بازدید
public 03:02

مريم - يوسف كالو

9715 بازدید
public 00:00

عبدالباسط عبدالصمد -احزاب

9678 بازدید
public 00:00
public 05:15

تلاوت برادران ناصر و رامى

9147 بازدید
public 00:00

تلاوت زيباى سوره جن

9097 بازدید